REGULAMIN DOMKI ULKOWO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Doba rozpoczyna się w pierwszym dniu pobytu od godziny 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. W domkach możliwy jest pobyt ze zwierzętami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu- opłata za zwierzaka wynosi 30 zł/doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 3. Osoby trzecie mogą odwiedzać najemcę wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem domków. Pobyt gości z zewnątrz jest możliwy do 21. 
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.
 5. Osoby zakłócające spokój i porządek w domkach, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 7. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 8. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, oraz smażenia ryb. Każdy domek jest wyposażony w żeliwny piec, należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego. Należy odsunąć wszelkie przedmioty i meble na odległość co najmniej 80 cm od pieca. Szczególną ostrożność należy zachować przebywając w domkach z dziećmi. Dzieci muszą być pod stałą obserwacją opiekuna.
 9. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalania grilla poza miejscem wyznaczonym, używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard itp
 10. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w obiekcie dozwolone jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 11. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku, potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcia odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku. Przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję. Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy.

Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz innych przebywających na jego terenie. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki rezerwacji

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie tel. 608764880 lub przez adres e-mail: domkiulkowo@gmail.com
 2. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. 
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł- kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po zdaniu domku.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. 
 5. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej. Opłata dla Urzędu Gminy Choczewo 2zł/doba /1 os.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku wcześniejszego wymeldowania się, Gościom nie jest zwracana różnica w cenie wynikająca z krótszego pobytu.
 8. W przypadku zgubienia kluczy pobierana jest opłata w wysokości 100zł.
 9. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
pl_PLPL